Wat doen wij?

Cultuur neemt in Tilburg een belangrijke plaats in. De stad telt zeven kunstvakopleidingen en is alleen al om die reden een broedplaats voor nieuw talent. Om deze kunstenaars te faciliteren is ruimte nodig waarin kunstenaars kunnen werken, repeteren, experimenteren, elkaar ontmoeten en inspireren.

Ateliers Tilburg beheert en verwerft betaalbare ateliers voor professionele kunstenaars. Op dit moment beheert de stichting de locaties Carré, NS-plein 16, Lange Nieuwstraat 57, 59 en 76, Gebouw 68, Bisschop Zwijsenstraat 18-20 ,Wilhelminapark 53 & 54 en LOKAAL21. Wij zoeken voortdurend naar nieuwe mogelijkheden om atelierruimten te creëren. Een oud schoolgebouw, een loods, een kantoorpand, een brugwachtershuis…er zijn mogelijkheden volop.

In Tilburg zijn verschillende ateliervoorzieningen. Om het totale atelieraanbod zo goed mogelijk in beeld te krijgen hebben wij contact met andere atelierorganisaties in de stad. Door de krachten te bundelen worden knelpunten sneller gesignaleerd en kunnen deze krachtiger worden aangepakt.

Ateliers Tilburg beheert een centrale wachtlijst van kunstenaars die op zoek zijn naar werkruimte. Op basis van objectieve criteria wijzen wij ateliers toe aan ingeschreven kunstenaars.

In de loop der jaren heeft onze organisatie veel expertise opgebouwd in het verwerven en beheren van atelierruimtes. Deze kennis en ervaring willen wij graag delen met anderen. Meer info: overleg en advies.

Samen met andere atelierorganisaties, de gemeente Tilburg en verschillende woningbouwcorporaties zet Ateliers Tilburg zich in voor kwalitatief goede en betaalbare ateliervoorzieningen in Tilburg en omgeving. We stimuleren de keten van onderwijs/opleiden, productie in de ateliers, tentoonstellen in onze ontmoetingsruimtes. Ook de relatie met het amateurveld is een belangrijk aandachtspunt.

Brabant 2018 vriend

Brabant 2018 vriend Brabant 2018 vriendCopyright 2010, Ateliers Tilburg. Foto's: Anja Dierx.